Bossche Energiecongres

Bossche Energiecongres

11 oktober 2017

Op 10 oktober vond het Bossche energiecongres 2017 plaats waar CEO Peter Vermaat en Specialist Beleid & Innovatie Hetty van der Pennen de bezoekers inspireerden.

Klimaatexpeditie Spitsbergen

Peter Vermaat blikte terug op de klimaatexpeditie naar Spitsbergen. Een reis die veel indruk heeft gemaakt en tot concrete acties heeft geleid. Zo is de samenwerking met de Gasunie opgezocht om snelle en betaalbare CO2 reductie te realiseren. Ook intern hebben we diverse acties ondernomen. Zoals de 3 autoloze dinsdagen, die moeten bij gaan dragen aan 50% extra CO2 reductie. En in ons mobiliteitsbeleid staat vastgelegd dat alleen auto’s geleased mogen worden die minder dan 100 gram CO2 per kilometer uitstoten.

Regionale Energiestrategie

Als we de energietransitie echt willen versnellen moeten we slimmer samenwerken. Het Rijk, de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen hebben het initiatief genomen om op regionaal niveau een strategie te ontwerpen. Jeroen Roeloffzen van bureau Over Morgen was nauw betrokken bij Regionale Energiestrategie West-Brabant.

Pitches ‘Meters maken in de energietransitie’

Drie bedrijven vertelden hoe zij meters maken in de energietransitie. Hoe kun je met een ambitieus mobiliteitsbeleid, haalbare technische oplossingen en de huidige financiële mogelijkheden, een duurzamer bedrijf worden?

Hetty van der Pennen vertelt hoe wij als Enexis Groep met ons nieuwe mobiliteitsbeleid fors CO2 wil gaan besparen. Victor Koopman van KPMN vertelt over hoe je als huurder, samen met je verhuurder je gebouw kunt verduurzamen. Anke Verhagen van Rabobank spreekt over de Label-C-verplichting voor kantoren en de financiering van duurzame maatregelen.

Tijdens een paneldiscussie inspireerden de 3 partijen elkaar en de bezoekers met ideeën hoe je als bedrijf nog duurzamer kunt worden en welke stappen je nu kunt al zetten.