Onze visie op

Onze visie op

De toekomst van energie

Veel Europese landen en zeker ook Nederland zijn bezig om vorm te geven aan de energievoorziening van de 21e eeuw. Bij Enexis Groep vinden wij het inspirerend en van groot belang om samen met onze collega’s, onze klanten, ondernemers, aandeelhouders, bestuurders en wetenschappers vergezichten van onze energievoorziening te schetsen. Waar halen we over 30 jaar onze energie vandaan? Hoe brengt die energie onze maatschappij in beweging? En wat betekent dat voor onze maatschappelijke taak als netbeheerder?

Als we samen antwoorden formuleren op deze vragen, vergroten we onze slagkracht. Het geeft focus in ons handelen. En dat vergemakkelijkt de reis naar een nieuwe – 100 procent duurzame – energiewereld. Hoe die toekomst er precies uitziet, kunnen we niet voorspellen. Maar vanuit een gedeelde visie kunnen we er wel samen naartoe groeien. De contouren van die toekomst, die moeten we nu schetsen.

.icon--quote

Hoe die toekomst er precies uitziet, kunnen we niet voorspellen. Maar vanuit een gedeelde visie kunnen we er wel samen naartoe groeien.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep

4 scenario's

In de 21e eeuw groeit het aanbod duurzame energie. Tegelijkertijd gaan we deze energie steeds slimmer gebruiken. Wat zijn de gevolgen voor onze huidige energievoorziening? En wie geven deze transitie vorm en inhoud? Bestaande partijen, nieuwe bedrijven, de burger of juist de overheid? Enexis Groep schetst 4 scenario’s voor de toekomst met als centrale vraag: 

Hoe is onze energievoorziening in 2030 geregeld?

Boer_zonnepanelen.jpg

De energietransitie versnellen

De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. We benutten natuurlijke bronnen, zoals zon en wind. En door apparaten en voertuigen worden we afhankelijker van elektriciteit. Enexis Groep wil een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. We focussen op thema’s die aansluiten bij onze expertise. 

  • Duurzame gebiedsontwikkeling
  • Flexibiliteit
  • Duurzame mobiliteit
  • Energiebesparing
  • Slimme netten
Benieuwd hoe wij versnellen? Benieuwd hoe wij versnellen?